Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: CE008 Els orígens del Maestrat històric
  

Aquesta obra trasllada el lector a l’època dels orígens de la comarca del Maestrat, a uns segles medievals que esdevenen el punt de partida de la societat rural que ha perdurat fins els nostres dies. La conquesta cristiana del segle XIII marca l’inici d’una nova etapa històrica i, en el consegüent procés de colonització, es funden una trentena de pobles, a l’interior dels quals creix un cos social amb un marcat caràcter rural. La implantació del nou ordre agrari avança a passes agegantades i, de fet, a primeries del segle XIV, les viles i les comunitats rurals de la comarca han assolit ja el nivell de maduresa necessari per afrontar amb determinació un esdeveniment que canvia per sempre més el seu destí.

El 1317, es funda l’orde de Santa Maria de Montesa i, des d’aleshores, els antics senyorius s’unifiquen sota el domini dels frares. En endavant, la història dels pobles està marcada per la intensa dialèctica que s’articula entre senyors i vassalls, un itinerari en què s’alternen necessaris moments d’entesa i cruents episodis de lluita. Aquesta tempestuosa convivència testimonia les diferències de classe i, sobretot, està a la base de la creació d’una identitat col·lectiva que aglutina el sentiment dels llauradors dels pobles. Així, doncs, amb el rigor científic que s’imposa en tota investigació històrica i també amb el caràcter divulgatiu que requereix un estudi com aquest, l’autor repassa les fites principals de la història medieval de la comarca i dibuixa amb molta nitidesa la gènesi de la societat rural del Maestrat.

 

Published:
Genres:
Tags: