Print Friendly, PDF & Email

RESUM DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT A 2013.

L’activitat més important que porta a terme el Centre d’Estudis del Maestrat és la d’editar el butlletí de dit Centre, on es recopilen els treballs de tots aquells investigadors que estudien qualsevol aspecte històric artístic, social, etnològic, demogràfic, productiu etc. de la Comarca del Maestrat. Igualment el CEM. Porta a terme de manera bianual unes jornades d’investigació amb el nom de Jornades d’Història, Art i Tradicions Populars del Maestrat, on s’exposen i debaten les comunicacions presentades a les jornades.

En l’any de 2013 s’han publicat les següents obres.

 • Boletines 88 i 89.
 • La comanda d’Alcalà de Xivert i els Seves vils a l’edat mitjana “
 • “Guies d’Aus”
 • “L’explorador Andrés (1807-1837).
 • Disseny panells introductoris per a l’exposició d’aus.

La quantia de totes aquestes publicacions més les despeses corrents suma la quantitat de 17.055,55 €

Durant el present any una de les activitats més importants dutes a terme pel CEM ha estat a part lògicament de les publicacions, l’exposició itinerant de les cartes de població dels pobles del Maestrat, així com la nova exposició de Ocells del Maestrat, on al costat amb les exposicions s’han fet conferències explicatives de l’esdeveniment a càrrec de membres del Centre, destacant:

Exposició de Cartes Pobles, ha estat exposada a:

 • Tírig del 15 al 31 agost 2013.
 • Torre d’en Besora, del 15 al 25 agost 2013.
 • La Jana, del 9 al 27 octubre 2013.
 • Exposició de Ocells del Maestrat, ha estat exposada a:
 • Salzadella del 24 al 27 juny 2013.
 • Benicarló va ser presentada i exposada a la seu del CEM el dia 6 juliol 2013
 • Tírig, del 8 al 14 juliol 2013.
 • Rossell, de l’1 al 9 agost 2013.
 • Atzeneta del Maestrat del 26 al 29 setembre 2013
 • Jornades del Millars del 15 d’octubre al 15 de novembre.

Al gener de 2013 el Centre s’adhereix a la defensa de les Casetes de Volta, promogut per un grup d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana.

El Centre d’Estudis ha promogut a través del seu representant José Luis Quixal una trobada entre les entitats culturals de la Comarca del Maestrat (Maestrat Viu), per tal de conèixer-nos i intercanviar experiències.

Com tots els anys anteriors el CEM ha col·laborat amb el dia del llibre a Vinaròs el dia 21 d’abril i en Benicarló el dia 28 d’abril de 2013 amb el muntatge d’un estand on s’han donat a conèixer les seves publicacions.

El Centre juntament amb la associacions el “Maestrat Viu” i “Escola Valeciana” van organitzar una conferència a Sant Mateu amb el títol d ‘ “Els Bandolers del Maestrat” a càrrec de Joan Ferreres Vicepresident del CEM.

El dia 13 de juliol la Junta Directiva del CEM i membres del mateix, van realitzar una visita guiada al Santuari de la Font de la Salut, on van rebre una informació documentada per un guia local, seguidament va tenir lloc un dinar de germanor a la veïna ciutat de Vinaròs.

A l’agost amb motiu de les festes patronals d’Alcalà de Xivert, va ser presentat pel seu autor i vicepresident del CEM Joan Ferreres i Nos el “VII premi de Recerca històrica Vicent Giner” amb el títol “La comanda d’Alcalà de Xivert i els Seves vils a l’edat mitjana” publicat pel CEM.

Al setembre va tenir lloc la presentació del llibre “L’explorador Andrés (1807-1837)” enVilafranca pel president del Centre Joaquín Roca Albalat i l’autor del Llibre Rafael Monferrer membre del CEM, llibre igualment publicat pel Centre.

El Centre també ha participat en les Jornades celebrades durant el mes de setembre a Albocasser, amb motiu de la celebració del 80 aniversari de les colònies valencianes a Sant Pau de Albocasser a través del nostre President i Vicepresident

El Centre d’Estudis del Maestrat ha col·laborat en tots aquells actes en el que ha estat requerit, bé informant de les seves activitats o col·laborant en fets puntuals, presentació de llibres a Benicarló, Atzeneta, La Iglesuela i Sant Mateu.

El CEM també ha desenvolupat conferències sobre diferents aspectes històrics a Benicarló, i Albocàsser.

Independentment a aquests treballs enumerats, el CEM segueix treballant en diferents camps de manera contínua i en ocasions poc divulgada com és l’inventari del patrimoni etnològic, històric i artístic del Maestrat.

Igualment el Centre d’Estudis ha desenvolupat una pàgina web en la qual es recullen tots els treballs publicats pel mateix, on els estudiosos i amants del Maestrat poden trobar les referències d’aquests treballs.

El Centre també té i fomenta l’intercanvi de les seves publicacions amb diferents universitats, centres d’estudis, organitzacions de recerca i entitats estrangeres.

Benicarló 30 octubre 2013.

Signat, el secretari. Antonio Cuenca Caballero