Print Friendly, PDF & Email

membres-cem

El Centre d’Estudis del Maestrat, CEM, és una associació cultural que va néixer amb la finalitat d’investigar, estudiar, difondre,  divulgar i defensar  la història, l’art, la geografia, l’arqueologia, la sociologia, la natura, el paisatge, les tradicions, la llengua, i tot el que conforma i defineix  la unitat històrica que integra el Maestrat, una de les comarques valencianes més antigues i prestigioses.

A l’estiu de 1982 un grup d’estudiosos i amics, principalment docents, procedents de diferents poblacions de la comarca, conscients del inusitat i poc estudiat i apreciat patrimoni cultural i natural del Maestrat, van gestionar la formació i posada en marxa del CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT (CEM). En aquesta àrdua tasca, amb plena continuïtat en els nostres dies, es va proposar, així mateix, atendre, recobrar i potenciar l’àmplia significació del topònim en el seu sentit més autèntic, estricte i històric. Al mes d’agost d’aquell any es publicava el primer dels seus quaderns monogràfics, però, seria amb data 6 d’octubre, quan l’associació adquiria identitat legal en la seva constitució i funcionament.

Entre els objectius primers proposats estatutàriament pel CEM va estar, des de gener de 1983, la publicació del seu BUTLLETÍ. Aquest, inclou estudis diversos de diferents autors que conviden a la reflexió històrica, a la divulgació i a la defensa del patrimoni cultural i natural de la comarca. Intenta, com s’assenyalava als seus primers editorials, contribuir a que tots coneguem millor aquesta comarca, en l’aspecte físic i en l’humà, en el passat i en el present,  i poder així, en la mesura del possible, anticipar, una mica, el futur. A les seues portades s’han reproduït obres inèdites d’artistes vinculats amb aquestes terres.

Bianualment l’associalibrosció convoca estudiosos i curiosos a les seues JORNADES D’ESTUDI DEL MAESTRAT, i cada dos anys ens donem cita a un poble de la nostra comarca, per estudiar i conèixer millor el nostre territori.

Permanentment al CEM, fruit d’intercanvis i donacions diverses, es va configurant com un centre de recursos bibliogràfic de primer ordre. La seva BIBLIOTECA està oberta a investigadors i estudiants que acudeixen per a la realització de tesines, tesis doctorals o indagacions diverses sobre la zona.

Encara que són molts més els objectius del CEM amb vista a fomentar i desenvolupar totes les activitats culturals es relacionen amb aquests pobles englobats en la històrica denominació, l’associació s’ha fonamentat un notable prestigi gràcies a la destacada tasca editorial que ininterrompudament desenvolupa.

Paral·lelament al Butlletí, s’han publicat un considerable nombre de llibres monogràfics de variada temàtica i diferents autors, en diverses col·leccions amb diversos objectius d’estudi. La línia editorial del CEM incorpora col·laboracions, principalment amb els nostres Ajuntaments del Maestrat, que han donat origen a un singular fons bibliogràfic, en què, a més de possibilitar edicions de llibres que serien d’escassa tirada i elevat cost per als petits municipis, el CEM facilita una adequada distribució entre socis i entitats amb les que l’associació manté un permanent servei d’intercanvi. Així mateix, a partir de 1997, el CEM, sabedor de l’interès dels temes etnològics, va instaurar entre les seves publicacions la sèrie ESTUDIS D’ETNOLOGIA DEL MAESTRAT; com també la serie bibliogràfica HISTÒRIA DEL MAESTRAT, QUADERNS, HISTÒRIA DELS NOSTRES POBLES, ETC.

Darrerament també hem iniciat una proposta de EXPOSICIONS ITINERANTS, que el CEM promou per a ser exhibides als pobles de manera gratuïta, amb la voluntat de donar  a conèixer aspectes importants i poc coneguts del Maestrat.

Amb tot el CEM, conscient que l’arbre que no té cura les seves arrels aviat es quedarà sense fulles, assumeix i defensa la identitat del Maestrat en un entusiasta afany per conèixer i precisar la pròpia realitat dels habitants d’aquesta antiga, entranyable, captivadora i popular unitat històrica, territorial i humana que es la nostra comarca del MAESTRAT.