Print Friendly, PDF & Email

RESUM DE LES ACTIVITATS DESENVOLUPADES PEL CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT AL 2012.

L’activitat més important que porta a terme el Centre d’Estudis del Maestrat és la d’editar el butlletí de dit Centre, on es recopilen els treballs de tots aquells investigadors que estudien qualsevol aspecte històric artístic, social, etnològic, demogràfic, productiu etc. de la Comarca del Maestrat. Igualment el CEM. Porta a terme de manera bianual unes jornades d’investigació amb el nom de Jornades d’Història, Art i Tradicions Populars del Maestrat, on s’exposen i debaten les comunicacions presentades a les jornades. L’any 2012 s’han celebrat les XIIIes. JORNADES D’ESTUDI DEL MAESTRAT (entorn, història, arts, tradicions …) a la població de Càlig.

Programa de les Jornades d’estudi del Maestrat a Càlig

Divendres 5 octubre 2012

16.30 h: Recepció de participants i lliurament de documentació a la Casa de Cultura de Càlig.

17.30 h: Acte inaugural de les tretzenes Jornades d’Estudi del Maestrat.

18.00 h: Presentació poètica de les Jornades a càrrec de Jaume Rolíndez.

18.15 h: Ponència / Ponència «30 Aniversari del Centre d’Estudis del Maestrat». A càrrec de D. Juan Bautista Simó Castillo –

19.15 h: Inauguració de l’exposició «Les Cartes de població del Maestrat» instal·lada a la Casa de Cultura de Càlig.

Dissabte 6 octubre 2012

10.00 h: Ponència / Ponència «Aproximació als ràfecs pintats del Maestrat». A càrrec del Sr. Amat Bellés Roig

11.00 h:

Comunicacions

11’00h. JUANJO ESCRIG ESCRIG. Mètodes de caça tradicionals d’Atzeneta i el tord de les ànimes.

11’15h. JOSEP MARIA Vilarrúbia-ESTRANY. La biografia de Sant Vicent i el Maestrat.

11’30h. JOAN FERRERES i ENS. Història global i documentada de Càlig a l’edat moderna (Segles XVI-XVII-XVII).

11’45h. JOSEP JOAQUIM Sorlí MOLINER. Càlig a la premsa de l’època (1836-1986).

12’00h. JOAN BAUTISTA SIMÓ CASTILLO. L’Alga “herba cuquera», un remei de la mediterraneïtat.

12’30h. INES MIQUEL BOQUERA i JORGE GUILLAMON GIL. Càlig ahir i avui.

12’45h. JAVIER HERNANDEZ RUANO. Invasió i saqueig del Maestrat vell de Montesa (novembre de 1649).

13.00 h: Taula rodona / Debat sobre les comunicacions presentades.

14.00 h: Pausa

16.30 h:

Comunicacions

16’30 h. ANDREA MÓN I VALLÈS i ENRIC FORNER I VALLS. Biodiversitat de mol.luscs a les tanatocentosis de les Platges del Maestrat.

16’45h. ENRIC FORNER I VALLS, JOAN CASTANY I Álvaro i VICENT GUAL ORTÍ. Dinàmica poblacional de Rhynchocerithium valeriae (Gastropoda) de la formació Margues de Cervera del Maestrat.

17’00h. ENRIC FORNER I VALLS, JOAN CASTANY I Álvaro i VICENT GUAL ORTÍ. Història dels primers pobladors coneguts al Terme de Càlig.

17’15h. ALEJANDRO PASCUAL PÉREZ, Buno SANCHÍS SÁNCHEZ i JOAN CASTANY I ALVARO. Estudi de la comunitat d’aus reproductors (programa SACRE, Seo / BirdLife) al Terme municipal d’Atzeneta del Maestrat.

17’45h. EDUARDO PARIS MUÑOZ. Pas de Felip II per terres de Castelló.

18’00h. PEDRO MANUEL FABREGATE SANZ. Col • lectivitzacions a Càlig: 1 somni trencat al final de la Guerra Civil.

18’15h. REGINA DEL VAL GARCIA. El garrofer. Una ombra oblidada?

18’30h. CARLOS Sorlí QUEROL. Identitat institucional Vila de Càlig.

19.30 h: Taula rodona / Debat sobre les comunicacions presentades.

20.00 h: Concert a càrrec de la «Agrupació Musical Vila de Càlig», a l’auditori del Centre de Cultura.

Diumenge 7 octubre 2012

10.00 h:Ponència / Ponència «La població de Càlig i la Batllia de Cervera». A càrrec del Sr. Pere-Enric Barreda i Edo

11.00 h: Taula rodona / Taula rodona Llibres publicats sobre el Maestrat.

12.00 h: Visita guiada per la població de Càlig a càrrec d’Aureli Querol Anglés.

14.00 h: Dinar de germanor oferit per l’Ajuntament de Càlig

Propostes i conclusions de les Jornades.

Lliurament de premis d’investigació Vila de Càlig.

L’any 2012 s’han publicat les següents obres:

 • Boletines 86 i 87.
 • Publicación, “Llooes, Ploris, cançons i poetes”
 • “El Papa Lluna un impossible afany”
 • “Exposició fotografies del Port de Benicarló
 • “Celebració de XIIIas Jornades d’Estudi a Calig”
 • “Exposició de les Cartes de poblament a diferents pobles del Maestrat”
 • “Celebrades dues conferències amb motiu del 30 aniversari del CEM.”

La quantia de totes aquestes publicacions més les despeses corrents suma la quantitat de 18.357,31 €

Durant el passat any una de les activitats més importants dutes a terme pel CEM ha estat a part lògicament de les publicacions, l’exposició itinerant de les cartes de població dels pobles del Maestrat, on juntament amb l’exposició s’han donat conferències explicatives de l’esdeveniment a càrrec de membres del Centre, destacant:

 • Els dies 5, 6 i 7 de febrer l’exposició de les Cartes de Població ser exposada i la Salzadella, corrent la seva presentació a càrrec del nostre company Pere-Enri Barreda, autor de la publicació.
 • El dia 23 de juny va ser presentada a La Font d’en Segures per l’autor, romanent fins a l’1 d’agost.
 • En Xert va ser exposada del 6 a 12 d’agost i en Catí del 14 al 22 d’agost.
 • En Càlig coincidint amb les XIIIas. Jornades romandre l’1 al 31 d’octubre.

El dia 18 febrer 2012 inauguració a la seu del CEM. De l’Exposició “Fotografies Port de Benicarló”

El dia 22 d’abril de 2012 el CEM va participar en les fires del llibre de Vinaròs i Benicarló donant a conèixer les publicacions realitzades i el seu fons editorial.

El 20 d’agost de 2012 va tenir lloc una trobada d’estudiosos del Maestrat principalment socis del CEM que van participar en una ruta templera guiada a Benassal i el seu nucli urbà.

El dia 30 de setembre de 2012 el Centre d’Estudis del Maestrat va participar a la Mostra d’Entitas de Benicarló Culturals, Socials i Esportives.

Del dia 30 de novembre i 1 de desembre de 2012 el CEM va participar en la 2a Trobada Universitat de València IDECOS (Jornades d’Instituts d’Estudis Comarcals i Locals de la Comunitat Valenciana), sent el nostre soci representant, José Luis Quixal Alejos .

El dia 17 de novembre i amb motiu del trenta aniversari de la fundació del Centre d’Estudis del Maestrat, i el 700 aniversari de la desaparició de l’Orde del Temple, el CEM va celebrar una Jornada Templera al Saló Gòtic de l’antic Ajuntament de Benicarló a càrrec de Joan Fuguet Sans, Dr. en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i de Carme Plaça Arqué, Llicenciada en Filologia Romànica i doctora en Filologia Catalana. A continuació va tenir lloc una taula rodona composta per:

Joan Fuguet Sans, Dr Arquitecte, especialista en arquitectura templera.

Joan Ferreres i Nos, Dr. En Història.

Joan B. Simó Castillo, Cronista Oficial de Peníscola.

Per-Enric Barreda i Edo, Dr. en Filologia Romànica.

Pel mateix motiu i lloc el dia 24 de novembre es va celebrar la conferència “Alexandre el Gran, entre la història i la llegenda” a càrrec del Professor Dr. Pedro Barceló, llicenciat en Història i Filologia per la Universitat de Freinburg i membre de la Reial Acadèmia de la Història.

El Centre d’Estudis del Maestrat ha col·laborat en tots aquells actes en el que ha estat requerit, bé informant de les seves activitats o col·laborant en fets puntuals, presentació de llibres a Benicarló, Atzeneta, La Iglesuela i Sant Mateu.

El CEM també ha desenvolupat conferències sobre diferents aspectes històrics a Benicarló i Albocàsser.

Independentment a aquests treballs enumerats, el CEM segueix treballant en diferents camps de manera contínua i en ocasions poc divulgada com és l’inventari del patrimoni etnològic, històric i artístic del Maestrat.

Igualment el Centre d’Estudis ha desenvolupat una pàgina web en la qual es recullen tots els treballs publicats pel mateix, on els estudiosos i amants del Maestrat poden trobar les referències d’aquests treballs.

El Centre també té i fomenta l’intercanvi de les seves publicacions amb diferents universitats, centres d’estudis, organitzacions de recerca i entitats estrangeres.

Benicarló 8 febrer 2012.

Signat, el secretari. Antonio Cuenca Caballero