Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: B084 Boletín nº 84 Julio - Diciembre del año 2010
  

Aquest butlletí conté les següents  comunicacions presentades a les XIIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a Rossell; “El Molino del Hospital” de Santiago Roig Mafé i Santiago Vidal Prades, “El Maestrat: economia i societat al tombant del segle XIX” de Núria Sauch Cruz, “Entorno etnobotánico en la rehabilitación de un medicamento histórico [pulveris papae Benedicto: tisana del Papa Luna]” de Juan B. Simó Castillo, “Les postals del Maestrat d’Àngel Toldrà Viazo” de Josep Maria Villarrúbia-Estrany, “Monograma IHS en el Santuario de la Misericordia de Vinaròs y su relación con los Jesuitas” de Carlos Catalán Font, “Leyenda romántica de Artal u Oras” de Arturo Esteve Comes, i “Espècies fòssils descrites al Maestrat” de Enric Corner i Valls i Joan Castany i Àlvaro.

També conté els següents artícles, “Aportacions botàniques per a la comarca valenciana del Baix Maestrat” de Romà Senar Lluch, “Càlig” de Jaume Rolíndez Fonollosa, i “Els Berga” de Joan Roig Vidal.