Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: B083 Boletín nº 83  Enero - Junio del año 2010
  

Aquest butlletí conté el “Acta de las XII Jornadas del CEM” de Antonio Cuenca Caballero, i les següents comunicacions presentades a les XIIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a Rossell; “Bruixes i misteris al voltant de Rossell” d’Àlvar Monferrer i Monfort, “Rossell” de Jaume Rolíndez Fonollosa, “A la recerca de la cultura lúdica d’un poble. Estudi a la població de Sant Mateu” de Joan Ortí Ferreres, i “L’arxiu de José Palanques: una visió del nostre passat recent a l’abast dels investigadors” de Silvia Olaria, Mª Lidón París i Almudena Rodríguez.

També conté els següents artícles, “El mas de Sans i els seus propietaris: dels Sans als Prats (segles XVIII-XIX)” de Joaquín Roca Albalat, “De dites i malnoms: taleques i escurçons. Una pàgina de la història de la medicina valenciana” de Rafael Monferrer Guardiola, i “La població de Càlig de l’any 1433” de Joan Ferreres Nos.