Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: B080 Boletín nº 80  Julio - Diciembre del año 2008
  

Aquest butlletí conté el “Acta de las XI Jornadas del CEM” de Antonio Cuenca Caballero, i les següents comunicacions presentades a les XIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a la Salzadella; “El Maestrat i la Salzadella a la documentació de l’època foral” de Pere-Enric Barreda i Edo, “De com vam conèixer a Vicent Meseguer” de Josep Maria Vilarrubia-Estrany, “Aproximació a la població i els veïns de l’època medieval i moderna de Salzadella” de Joan Ferreres Nos, “La catalogació del Patrimoni Històric a la Salzadella” d’Enrique Estevens, Enric Flors i Joan Palmer, “Llamada al poder” d’Eduardo Paris Muñoz, “Molins fariners de vent de Torreblanca” de Benjamí Barberà i Pascual Boira, i “Anàlisi d’un tret morfemàtic de la parla del Maestrat: la desinencia —o de la primera persona del singular del present d’indicatiu. Normativa i llibres de text” d’Àngela Buj Alfara.