Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: B051 Boletín nº 51 y 52 Julio - Diciembre del año 1995
  

Conté els següents articles; “La Carrasca de Culla” de J. J. Rovira Climent, “Unes notícies inèdites sobre la manera de celebrar la processó de rogatives de Culla a Sant Joan de Penyagolosa a començament del segle XIX” de Carles Pitarch i Alonso, “”La Hispano” pionera del transport al Maestrat” de Josep Monferrer i Guardiola, “El patrimonio hisórico-arqueológico del Maestrazgo: recientes hallazgos y panorama general” de José Manuel Melchor Monserrat, “Fills del Maestrat, difunts a Barcelona. Noms, cognoms, edat, procedència i professió (1883-1892)” de Josep M. Villarrúbia i Estrany, “Interacció herència-medi en l’aprenentatge primitiu” de Joan B. Simó Castillo, “Notícias de Vinaròs a finales del s. XVIII” de Carlos Catalán Font, “Vilafranca del 1793 vista per Cavanilles i tres consideracions” de Rafa Monferrer, “Trapissondes de la primera guerra carlina a Vilafranca” de Josep Monferrer i Guardiola, “El Molinar y la Barcella. Dos enclaves medievales en el término municipal de Xert” de Vicente Meseguer Folch, i “Los Nicolau: un linaje de “fusters” y escultores de Vinaròs” de Alfredo Gómez Acebes.