Print Friendly, PDF & Email

El CEM acaba de publicar el llibre nº 14 de la col.lecció Història del Maestrat, amb el títol,“HISTORIA DEMOGRAFICA DE SANT MATEU Y SU ENTORNO. SIGLOS XIII-XXI”, del que es autor Josep Maria Besalduch i Clarà.

El llibre es una aproximació a l’evolució demogràfica d’aquesta vila, amb la superposició dels esdeveniments que van influir en les fluctuacions del nombre d’habitants,  oferint noves conclusions, i contribuint a  millorar el coneiximent  sobre  la población de Sant Mateu.

 

El CEM acaba de publicar el libro nº 14 de la colección Història del Maestrat, con el título,“HISTORIA DEMOGRÁFICA DE SANT MATEU Y SU ENTORNO. SIGLOS XIII-XXI”, del que es autor Josep Maria Besalduch i Clarà.

El libro es una aproximación a la evolución demográfica de esta villa, con la superposición de los acontecimientos que influyeron en las fluctuaciones del número  de habitantes,  ofreciendo nuevas conclusiones , y contribuyendo a  mejorar el  conocimiento sobre la población de Sant Mateu.

El CEM ha publicat  també el llibre nº 15 de la col.lecció Història del Maestrat, que es l’obra guanyadora el VII premi d’investigació històrica Vicente Giner, i que porta per títol “LA COMANDA D’ALCALÀ DE XIVERT I LES SEVES VILES EN L’EDAT MITJANA”,  del que es autor Joan Ferreres i Nos.

L’obra es un estudi documentat de moltes partides i llocs significatius del territorio de la comanda d’Alcalà  des de 1234 a 1535, (Alcalà, Xivert, Alcossebre, Castellnou, Almedixer, i Polpis),  i dels fonaments de la seva economia feudal. L’obra conté a mes un recull dels documents mes importants de la seua història medieval, trobats  fins avui.

 

El CEM ha publicado  también el libro nº 15 de la colección Història del Maestrat, que es la obra ganadora el VII premio de investigación histórica Vicente Giner, y que lleva por título“LA COMANDA D’ALCALÀ DE XIVERT I LES SEVES VILES EN L’EDAT MITJANA”,  del que es autor Joan Ferreres i Nos.

La obra es un estudio documentado de muchas partidas y lugares significativos  del territorio de la comanda de Alcalá  desde 1234 a 1535, (Alcalá, Xivert, Alcossebre, Castellnou, Almedixer, y Polpis) y de los fundamentos de su economía feudal. La obra contiene  además una recopilación de los documentos mes importantes de su historia medieval,  encontrados hasta hoy.

 

h15