Print Friendly, PDF & Email

Dins del menú desplegable s’ha afegit a l’apartat “El Maestrat Històric” una nova entrada per facilitar lesdescarregues de nous continguts en format pdf. Inicialment hem incorporat dos articles al voltant del Maestrat de gran interès tant pel seu contingut, com per la importància dels seus autors.

El primer d’aquests, escrit per Joan B. Simó Castillo, cronista oficial de Peníscola, és una actualització de l’article sobre elMaestrat Històric que ja va escriure aquest mateix autor l’any 1982, i el contingut del qual ja es trobava integrament reproduit en la introducció d’aquest mateix apartat.

El segon article escrit per Vicent Meseguer Folch, qui va ser cronista oficial de Benicarló, tracta sobre Art, etnologia i cultura popular del Maestrat i és una mostra tant de les manifestacions artístiques que podem trobar al Maestrat, com d’altres manifestacions de Cultura Popular presents a la comarca.

___________________________________________________

Dentro del menú desplegable se ha añadido en el apartado “El Maestrazgo Histórico” una nueva entrada para facilitar las descargas de nuevos contenidos en formato pdf. Inicialmente hemos incorporado dos artículos sobre el Maestrazgo de gran interés tanto por su contenido, como por la importancia de sus autores.

El primero de ellos escrito por Joan B. Simó Castillo, cronista oficial de Peñíscola, es una actualización del artículo sobre el Maestrazgo Histórico que ya escribió este mismo autor en el año 1982, y cuyo contenido ya se encontraba íntegramente reproducido en la introducción de este mismo apartado.

El segundo artículo escrito por Vicent Meseguer Folch, quien fue cronista oficial de Benicarló, trata sobre Arte, etnología y cultura popular del Maestrazgo y es una muestra tanto de las manifestaciones artísticas que podemos encontrar en el Maestrazgo, como de otras manifestaciones de Cultura Popular presentes en la comarca.