Print Friendly, PDF & Email

“Les cartes de població són les verdaderes partides de naixement dels nostres pobles i, per tant, deuríem de celebrar l’aniversari tots els anys, com ho fem, en major o menor mesura, les persones a nivell individual, perquè és un aconteixement que ha determinat el devenir dels pobles i dels seus pobladors” va dir el president del CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT” en l’acte organitzat conjuntament amb l’Ajuntament de la Salzadella el dissabte 21 de desembre.

En el mateix acte es va fer entrega a l’alcalde, l’I.lustrissim Sr. Cristóbal Segarra, d’una reproducció fotogràfica de la carta-pobla de la Salzadella.

A continuació el professor Pere-Enric Barreda (Universitat de Barcelona), de manera molt senzilla, va explicar als presents els successius passos del procés de repoblament que va portar-se a terme a l’actual localitat de la Salzadella, fa ara 775 anys.