Print Friendly, PDF & Email

El CEM publicarà en breu i distribuirà entre els seus socis, el número 90 del seu butlletí semestral.

Aquest butlletí conté  tres comunicacions presentades a les XIIIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a Càlig, la d’Enric Forner, Joan Castany i Vicent Gual, titulada “Història dels primers pobladors coneguts al terme de Càlig”; la de Josep Mª Vilarrubia – Estrany,“Les biografíes de Sant Vicent Ferrer i el Maestrat ”; i la de Eduardo París, “Paso de Felipe II por tierras de Castellón, en su viaje a la Corona de Aragón” .

A mes també es publica la presentació poética de les XIIIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a Càlig, obra de Jaume Rolindez Fenollosa.

També s’inclouen els següents articles:  “Un nuevo petroglifo hojiforme en Sta. Magdalena de Polpís” de Mesado, Colón de Carvajal, Viciano, Ramos i Sánchez“Les parròquies del Maestrat a les portes de l’edat moderna: La visita pastoral de l’any 1492” de  J.H. Muñoz i Sebastià; “L’inventari-catalogació de barraques de pedra en sec al terme municipal de Tírig (Castelló), com a punt de partida” de Javier Folch Roda i Josep F. Pitarch Roda; “El Castillo de Castell de Cabres (Els Ports de Morella) una aproximación a sus orígenes”de  Ximo Andrés Bosch;  “Obres de Francesc Dasí (1833-1892) a les comarques castellonenques” de  Josep Lluís Cebrián i Molina; “Documento sobre las murallas de la Salzadella (1294)” de Josep Pavia Simó“El Canet medieval de 1428 en la visita pastoral del Bisbe de Tortosa  Otto de Montcada” de  Joan Ferreres i Nos.

Aquest butlletí pot adquirir-se a la seu del CEM o sol·licitar-lo mitjançant aquesta web.

També pots fer-te soci del CEM i per una quota anual de 12 € rebràs al teu domicili per correu ordinari, els dos butlletins anuals que publica el CEM.

______________________________________________

El CEM publicará en breve y distribuirá entre sus socios, el número 90 de su boletín semestral.

Este boletín contiene tres comunicaciones presentadas en les XIIIavas Jornadas de Estudio del Maestrazgo, celebradas en Càlig, la de Enric Forner, Joan Castany i Vicent Gual, titulada “Història dels primers pobladors coneguts al terme de Càlig”;la de Josep Mª Vilarrubia – Estrany, “Les biografíes de Sant Vicent Ferrer i el Maestrat ”; y la de Eduardo París, “Paso de Felipe II por tierras de Castellón, en su viaje a la Corona de Aragón” .

Además también se publica la presentación poética de las XIIIavas Jornadas de Estudio del Maestrazgo, celebrades en Càlig, obra de Jaume Rolíndez Fenollosa.

También se incluyen los siguientes articulos:  “Un nuevo petroglifo hojiforme en Sta. Magdalena de Polpís” de Mesado, Colón de Carvajal, Viciano, Ramos y Sánchez“Les parròquies del Maestrat a les portes de l’edat moderna: La visita pastoral de l’any 1492” de  J.H. Muñoz i Sebastià; “L’inventari-catalogació de barraques de pedra en sec al terme municipal de Tírig (Castelló), com a punt de partida” de Javier Folch Roda i Josep F. Pitarch Roda;“El Castillo de Castell de Cabres (Els Ports de Morella) una aproximación a sus orígenes” de  Ximo Andrés Bosch;  “Obres de Francesc Dasí (1833-1892) a les comarques castellonenques” de  Josep Lluís Cebrián i Molina;“Documento sobre las murallas de la Salzadella (1294)” de Josep Pavia Simó“El Canet medieval de 1428 en la visita pastoral del Bisbe de Tortosa Otto de Montcada” de  Joan Ferreres i Nos.

Este boletín puede adquirirse en la sede del CEM o solicitarlo a través de esta web.

También puedes hacerte socio del CEM y por una cuota anual de 12 € recibirás en tu domicilio por correo ordinario, los dos boletines anuales que publica el CEM.