Publicacions o articles de l'autor Vicent M. Ortells Chabrera