Publicacions o articles de l'autor R. Olucha Montíns