Print Friendly, PDF & Email

Estimat/da amic/ga:

Tinc l’honor de comunicar-te, que en reunió mantinguda per la Junta Directiva del CEM el dia 19 de setembre, s’ acordà celebrar ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA, el dia 12 de DESEMBRE de 2015, a la seu del CEM, c/ Major,3 de Benicarló a les 10’30 hores, en primera convocatòria i a las 11:00 hores en segona en cas de no haver quorum, amb el següent orde del dia:

 

1º.- Lectura i aprobació, si s’escau, de l’acta anterior.

2º.-Informe de les activitats realitzades pel CEM.

3º- Informe de Tresoreria.

4º.-Programa d’activitats pel proper any.

5º.-Precs i preguntes.

 

Quedo a la teua disposició per qualsevol aclaració sobre el particular i aprofito l’ocasió per saludar-te atentament.

Benicarló 22 de setembre de 2015

EL SECRETARI

Antonio Cuenca Caballero