Publicacions o articles de l'autor Pere Saborit i Badenes