Publicacions o articles de l'autor Pere Bausa i Arlandes