Publicacions o articles de l'autor Mª Ll. Moliner i Forner