Publicacions o articles de l'autor José Sánchez Adell