Publicacions o articles de l'autor J. S. Bernat Martí