Publicacions o articles de l'autor F. Xavier Miralles i Porcar