Print Friendly, PDF & Email

Per acord de la Junta Directiva del CEM de 14-09-2013, només es publicaràn en aquesta web activitats promogudes pel propi Centre d’Estudis del Maestrat, i que hajen segut aprobades previament per la seua Junta Directiva.

A la pàgina de Facebook del CEM, es publicaràn altres noticies i activitats relacionades amb el Maestrat.

___________

Por acuerdo de la Junta Directiva del CEM de 14-09-2013, solo se publicarán en esta web actividades  promovidas por el propio Centro de Estudios del Maestrazgo, y que hayan sido aprobadas previamente por su Junta Directiva.

A la página de Facebook del CEM, se publicarán otras noticias y actividades relacionadas con el Maestrazgo.