Print Friendly, PDF & Email

El CEM ha editat recentment dos noves publicacions dins de la seua col·lecció Quaderns. Aquests llibres recullen important documentació històrica relativa als municipis tant de La Iglesuela del Cid, com d’Atzeneta del Maestrat.

Pere-Enric Barreda és l’autor del llibre “La Iglesuela y su ermita del Cid: documentos para su historia (I)”,  en el que també col·labora el professor Ferran Arasa.

El llibre ha estat publicat en col·laboració amb  l’Ajuntament de La Iglesuela del Cid i la Universitat de Barcelona.

El llibre, “Mossèn Jesús Miralles, historiador. Recull de la seua obra”, és una miscel·lania dels articles que al llarg de la seua vida Mossèn Jesús va escriure sobre Atzeneta i altres pobles del nostre Maestrat.

El llibre ha estat publicat en col·laboració amb l’Ajuntament d’Atzeneta del Maestrat i la Universitat de Barcelona.

_________________________________________

El CEM ha editado recientemente dos nuevas publicaciones dentro de su colección Quaderns. Estos libros recogen importante documentación histórica relativa a los municipios tanto de La Iglesuela del Cid, como de Atzeneta del Maestrat.

Pere-Enric Barreda es el autor del libro “La Iglesuela y su ermita del Cid: documentos para su historia (I)”, en el que también colabora el profesor Ferran Arasa.

El libro ha sido publicado en colaboración con el Ayuntamiento de La Iglesuela del Cid, y la Universitat de Barcelona.

El libro, “Mossèn Jesús Miralles, historiador. Recull de la seua obra”, es una miscelania de los artículos que a lo largo de su vida Mossèn Jesús escribió sobre Atzeneta y otros pueblos de nuestro Maestrazgo.

El libro ha sido publicado en colaboración con el Ayuntamiento de Azteneta del Maestrazgo y la Universitat de Barcelona.

 

c9