EXPOSICIÓ PATRIMONI OBLIDAT, MEMÒRIA LITERÀRIA

El dijous 5 d’octubre tindrà lloc a la vila de Sant Jordi, la inauguració de l’exposició Patrmoni oblidat, memòria litèraria. L’exposició romandrà fins al dia 14 d’octubre a la Casa de Cultura i serà una de les diverses activitats culturals que es desenvoluparan al municipi, en motiu de les XVI Jornades d’Estudi del Maestrat