Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: B104 Boletín nº 104 Julio-Diciembre del año 2020
  

Este boletín recoge las comunicaciones y artículos presentados en las XVIas. Jornadas de Estudio del Maestrat, celebradas en Sant Jordi:

Comunicación sobre una “Petita història d’una pedra menuda”, de Enric Forner i Valls.

Artículos.

“Albocasser des del món ibèric fins al periode visigòtic”, de Ferran Arasa i Gil.

“Bernat Turó, Mestre d’obres de la Traiguera medieval”, de Joan Ferreres i Nos.

La memòria del despoblament, un projecte de motodologia, recerca i sistematització de la memòria oral. El cas de Culla (Alt Maestrat), de Maite Hernández Sahagún.

“Les epidèmies de còlera de 1854 i 1885 a Tírig, de Rafael Monferrer i Ximo Roca.

“Vocabulari de Torreblanca, Castell´(1950)”, de Eduard París Muñoz.

“El doctor José Ballester Ballester”, de Josep Joaquim Sorlí Moliner i Marutxi Ballester Ferreres.

Genres: