Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: B087 Boletín nº 87 Enero - Junio del año 2012
  

Aquest butlletí conté la següent  comunicació presentada a les XIIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a Rossell; “Rossell al segle XVIII” de Joseph Joaquim Sorlí Moliner.

També conté els següents artícles, “Una descripció del castell d’Albocàsser” de Pere-Enric Barreda, “Poema “Sant Jordi de bon profit”” de Jaume Rolíndez Fonollosa, “Nomadismo de los cazadores-recolectores postpaleolíticos” de Federico García de Araoz, “Las guerras carlistas del Maestrazgo: organización y funcionamiento (1842-1844)” de Antonio Caridad Salvador, i “Benicarló: aproximació al veïnatge del període medieval i modern” de Joan Ferreres Nos.