Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: B082 Boletín nº 82  Julio - Diciembre del año 2009
  

Aquest butlletí conté les següents  comunicacions presentades a les XIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a la Salzadella; “El topònim Cervera al Maestrat” de Casto Sorlí Moliner, “Noves dades sobre Jaume I i Peníscola” de Pere-Enric Barreda, “La Comunidad de los Montes de Irta. Peñíscola (1907-2008)” de Juan B. Simó Castillo, i “Anàlisi del canvi climàtic a Atzeneta del Maestrat” de Melcior Rovira Monfort.

També conté els següents artícles, “La vila de la Salzadella al capbreu de la comanda de les Coves (1744)” de Joaquín Roca Albalat, “Un proyecto ilustrado. Discurso para la construcción de un puerto marítimo en Peñíscola en 1784” de Javier Hernández Ruano i David Moré Aguirre, “Cervera” de Jaume Rolíndez Fonollosa, i “Patrimoni paleontològic de Xert” d’Enric Corner i Valls.