Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: B081 Boletín nº 81  Enero - Junio del año 2009
  

Aquest butlletí conté les següents  comunicacions presentades a les XIenes Jornades d’Estudi del Maestrat, celebrades a la Salzadella; “La puesta en valor de un caso único de urbanismo indiano: la Plaza de México en La Salzadella” de Javier Soriano Martí, “Torres de telegrafia òptica al País Valencià. El tram de València a Vinaròs” de Joaquim Bolufer Marqués i Agustí Ribera Gomes, i “Iconografía de un escudo nobiliario de La Jana” de Carlos Catalán Font.

També conté els següents articles, “Nuevos hallazgos de pinturas rupestres en el abrigo del Mas dels Ous en Chert” de Federico García de Araoz, “La Salzadella. L’aigua d’un segle. Recull de testimonis sobre l’aigua i el treball quotidià, agrícola i ramader del segle XX” de Cèlia Palatsí i Pili Boix, “Terres i colons al Maestrat Medieval. La Carta Pobla de La Salzadella, 1238” de Vicent Royo Pérez, i “Los hojiformes del Monte Sérvol en Santa Magdalena de Polpís” de Norberto Mesado, Ismael Rivero i J. Ramos.