Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: B079 Boletín nº 79 Enero - Junio del año 2008
  

Conté els següents articles; “Vicente Meseguer Folch, una memoria a perpetuar” de Juan B. Simó Castillo, “Els bandolers de Rossell Jaume Llinyerola i Jaume Çalom en el context del bandolerismo al segle XVII (II part)” de Joan Ferreres Nos, “Auto Sacramental de la vida de San Antonio Abad. Una aproximación literaria” de Joseph Monferrer i Guardiola, “L’índex de la Història de Catí de moceen Joan Puig” de Pere-Enric Barreda, “Les rendes del Maestrat Vell de Montesa a finals del segle XV” de Joan-Hilari Muñoz i Sebastià, “El regadiu al nord de Castelló: Les sénies de Cervera” de Casto Sorlí Moliner, “Arqueología dels camins” de Joaquim Barreda Traver, i “De Morella a Vinaròs: El reportero gráfico Albert-Louis Deschamps (Abril, 1938)” de Sebastián Redó Miralles.