Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: B077 Boletín nº 77 Enero - Junio del año 2007
  

Conté el següents articles; “Poder i inquisició: El cas del Mestre de Montesa Pere-Lluís Galcerán de Borja” d’Eugeni Díaz Manteca, “Terratinents de San Jordi en el cappatró de 1690 de Trayguera” de Joan Ferreres Nos, “Presència de les postres comarques al Museu Ellis de Nova Cork, sobre l’emigració als Estats Units” de Ramón Redó Vidal, “La Arqueología Submarina en el tramo de Costa de Vinaròs” de J. E. Ramos Barceló i A. Fernández Izquierdo, “El “Castellet”, una torre de guaita al cim de “El Raspall” (Torreblanca)” de Juan Emilio Prades i Bel, “Notícies del Maestrat en “Itinerari de Jaume I el Conqueridor”” de Josep M. Vilarrubia-Estrany, “El olivo en Castellón (Clasificación botánica, historia y mitología)” de Arturo Esteve Comes, i “Alguns aspectes de la història natural del tord comú” de Juan Antonio Muyas Bercet.

Excerpt:

J