Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: B072 Boletín nº 72 Julio - Diciembre del año 2004
  

Aquest butlletí conté el “Acta de las IX Jornadas del CEM”, celebrades a Peníscola, de Antonio Cuenca Caballero, i els següents articles; ““Plau a sa Magestat”. Peníscola a les Corts Valencianes de l’època dels Àustries” de Sebastià Albiol Vidal, “David contra Goliat: La batalla naval de Peñíscola en formación de hilera de frente (14 de mayo de 1642)” de Javier Hernández Ruano, “El Diccionari Biogràfic Albertí i el Maestrat” de Josep Mª Vilarrúbia Estrany, “La custòdia-arqueta de Traiguera, 589 anys després. Projecte de restauració” de Josep Lluís Gil i Cabrera, “Introducción a los retablos desaparecidos del Maestrazgo” de Ester Forner Caballero, “Anellament científic al Prat de Peníscola” de Juan Antonio Muyas Bercet, “Subasta del arriendo de los derechos dominicales de San Mateo, Cervera, Chert y Canet. 1814” de Juan Bover Puig, i “El Paleolítico Superior del Abric del Barranc de les Coves Llongues (Sorita, Els Ports). Un avance para su estudio” de Ximo Andrés Bosch.