Print Friendly, PDF & Email
Book Cover: B065 Boletín nº 65 Enero - Junio del año 2001
  

Conté els següents articles; “La formació del Professorat com a factor de millota de la qualitat educativa: crònica d’un comprimís” de Josep Vicent Felip Monlleó, “La formación permanente del profesorado, función básica del Cefire” de Francisco Baila Herrera, “Eixos, objectius i línies prioritàries d’actuació en matèria de formació del professorat” de Jesús García Martínez, “CEP-Cefire de Vinaròs: 10 anys de formació” de Mariano Castejón Chaler, “Formación del profesorado en el Cefire: Un reto y una necesidad” de Juan B. Simó Castillo, “La evolución en la formación permanente del profesorado de Educación Primaria de lenguas extranjeras” de Aurora Bricio Manzanares, “Els reptes de l’educació i l’ensenyament al nou mil·lenni” de Manuel-Vicent Albiol Simó, “La escuela rural: una forma diferente de educar a los niños” d’Emili Fonollosa, “Una necessitat contínua de formació en l’educació infantil per al segle XXI” de Evaristo Monfort Guimerá, “Interculturalitat i plurilingüisme” de Josep Maria Pla Royo, “El CEFIRE de Vinaròs y los programas europeos. Reflexiones y propuestas sobre su gestión” de José Ramón Ollés Clavelo, “Entrevista: Enric Escuder dirigí el CEP des de la seua posada en marxa fins a l’any 96” d’Emili Fonollosa, “Los estudios del Magisterio en Castellón. Evolución histórica en el marco de la legislación educativa española en los siglos XIX y XX” de Julia Beltrán Escrig, “La enseñanza de Vinaròs entre 1875-1894. Aportació documental” de Juan Bover Puig, “Una aproximación a la educación de la mujer peñiscolana de finales del s. XIX e inicios del s. XX” de Juan B. Simó Castillo, “Proliferació de les escoles rurals durant la II República. Un exemple pròxim al nostre context: Llucena” de Odet Moliner García, “Impressions i records de la meua infancia” d’Alfred Ayza Roca, “La repercusión, en las escuelas, del pacto de ayuda norteamericana” de Agustín Delgado Agramunt, “Aureli Camarero, mestre d’escola” de Mabel Vives i Paco Molpeceres, i “Experiencia Didàctica: El mercat dels Sabers: “On res no es compra ni es ven”” d’Anna Garcia Guimerà i Companys Centre FPA Llibertat de Vinaròs.