Print Friendly, PDF & Email

El Centre d’Estudis del Maestrat, acaba de publicar, dins de la col.lecció Quaderns, el llibre“L’Explorador Andrés (1807-1837)” del que es autor Rafael Monferrer.

L’estudi tracta sobre l’itinerari biogràfic de Marcelino Andrés, un metge de Vilafranca, que va viatjar  a principis del segle XIX per la costa i les illes  africanes del Golf de Guinea,  i va estudiar la vida i costums de les poblacions locals.

Es revisen les seues ventures i desventures, i els estudis a la seua memòria, per fer justicia a aquest personatge tan notori com desconegut de la nostra comarca.

—————————-

El Centro de Estudios del Maestrazgo, acaba de publicar, dentro de la colección Cuadernos, el libro “L’Explorador Andrés (1807-1837)”del que es autor Rafael Monferrer.

El estudio trata sobre el itinerario biográfico de Marcelino Andrés, un médico de Vilafranca, que viajó  a principios del siglo XIX per la costa y las islas  africanas del Golfo de Guinea, y estudió la vida y costumbres de las poblaciones locales.

Se revisan sus venturas y desventuras, y los estudios en su memoria, para hacer justicia a este personaje tan notorio como desconocido de nuestra comarca.