Inscripció a Jornades

L'assistència a les Ponències i Comunicacions de les Jornades és lliure i gratuïta. La inscripció dóna dret a tots els actes detallats en el programa (inclòs el dinar de cloenda), documentació inicial i la certificació, si és el cas.

Condicions i quota d'inscripció

A continuació haurà d'adjuntar el justificant de l'ingrés o transferència al compte corrent del CEM:
IBAN: ES08 3162 1201 03 1153749823.

Dades personals

Comunicacions