Print Friendly, PDF & Email

El CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT (CEM), ofereix als Ajuntaments, Escoles, Instituts i Associacions de la comarca del Maestrat, una exposició sobre les AUS COMUNES AL MAESTRAT, exposició que hem organitzat amb la col·laboració del Grup Au d’Ornitologia, amb panells d’aquarel·les de Javier Barreda Carbó, ornitòleg i professor de dibuix de l’IES Porcar de Castelló i que està acompanyada d’una completa guia de les aus amb 64 pàgines amb la descripció de les aus mes comunes a la comarca.

A més de la pròpia exposició, el Grup Au d’Ornitologia ofereix la possibilitat de completar la visita a l’exposició amb activitats d’anellament o de cens d’aus a la població on s’expose, per a aprofondir en el tema, i traure mes profit a la visita.

Aquesta segona Exposició que organitza el CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT (CEM), s’ofereix a tots els pobles que conformen la comarca del Maestrat, també de manera totalment gratuïta.

Teniu la fitxa de sol.licitut i la informació de les dates disponibles a l’apartat “Exposicions”, del menú desplegable d’aquesta web.

______________________

 

El CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO (CEM), ofrece a los Ayuntamientos, Escuelas, Institutos y Asociaciones de la comarca del Maestrat, una exposición sobreAVES COMUNES EN EL MAESTRAZGO, exposición que hemos organizado con la colaboración del Grup Au d’Ornitologia, con paneles de acuarelas de Javier Barreda Carbó, ornitólogo y profesor de dibujo del IES Porcar de Castellón y que está acompañada de una completa guía de las aves con 64 páginas con la descripción de las aves más comunes en la comarca.

Además de la propia exposición, el Grup Au d’Ornitologia ofrece la posibilidad de completar la visita a la exposición con actividades de anillamiento o de censo de aves en la población donde se exponga, para profundizar en el tema, y sacar más provecho a la visita.

Esta segunda Exposición que organiza el CENTRO DE ESTUDIOS DEL MAESTRAZGO (CEM), se ofrece a todo los pueblos que conforman la comarca del Maestrat, también de manera totalmente gratuita.

Tenéis la ficha de solicitud y la información de las fechas disponibles en el apartado “Exposiciones”, del menú desplegable de esta web.