Print Friendly, PDF & Email

El Centre d’Estudis del Maestrat, ha acordat celebrar Assemblea General Ordinaria el dia  13 de desembre de 2014, a la seu  del CEM,  C/ Major,3 de Benicarló a les 11 hores, amb el següent ordre del dia:

 

1º.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.

2º.-Informe de les activitats realitzades pel CEM.

3º- Informe de Tresoreria.

4º.-Programa d’activitats per al present any.

5º.-Precs  i preguntes.

 

A les 12 hores i previ acord de la Junta Directiva, en compliment dels articles 17 i 27 dels Estatuts, es convoca Junta General Extraordinària en 1ª convocatòria i a les 12’30 hores en 2ª convocatòria, el mateix dia 13 de desembre i al mateix lloc,  per a tractar de:

 

Punt únic.- Elecció de Carrecs per a la Junta Directiva, es podran presentar TOTS els actuals socis del Centre d’Estudis del Maestrat. A tal fi, els que desitgen formar part de la Junta Directiva deuran manifestar- ho per escrit, fax o e-mail a la Secretaria del CEM, abans del 8 de desembre i estar presents en la Junta General Extraordinària que ara se convoca.

 

2on Congrés UV – IDECOS

 

El passat dia 21 de Novembre, va tindré lloc el 2on Congrés Universitat de València – Instituts d’Estudis Comarcals (IDECOS), en el que el CEM, va estar present un any mes, juntament a altres Centres i Instituts d’Estudis Comarcals i Locals.

Amb una organització perfecta, per part del Vice-rectorat de Participació i Projecció Territorial, es van debatre i comentar, aspectes relatius al Medi Ambient i el Desenvolupament Territorial, i les possibilitats de participació i influència dels IDECOS als seus territoris d’actuació.

Per part del CEM, va presentar una comunicació,  Casto Sorlí Moliner, sobre el Molí de l’Oli de Cervera.

La Universitat de València, ha publicat totes les ponències i comunicacions  que s’han presentat en  aquest  2on Congrés UV- IDECOS,  en una publicació de la pròpia Universitat.