Print Friendly, PDF & Email

El CEM posa a disposició dels seus socis i de totes aquelles persones interessades, les publicacions que en el seu dia foren editades pel Centre d’Estudis del Maestrat, i que actualment, algunes de elles, estan esgotades en format paper, i que a partir d’ara podran adquirir-se escanejades en format pdf.

Així es podran adquirir els butlletins corresponents al periode comprès entre 1983 i 1995, i que corresponen als números 1 al 50. (En una fase posterior es podran adquirir altres publicacions també esgotades en paper).

El preu de venda on-line dels butlletins és de 3€ per als butlletins fins al nº 40, i de 5€ per als butlletins del 41 al 50. Cal tindre en compte que aquests últims butlletins son dobles (41-42, 43-44, 45-46, 47-48, 49-50).

L’escanejat és a doble pàgina, amb una resolució de 300 ppi i en color, si bé el contingut dels butlletins es íntegrament en blanc i negre, sent únicament la portada i contraportada en color.

Per facilitar el coneixement del contingut de cadascun dels butlletins del nº1 al nº 50, s’ha penjat en l’apartat descarregues, un arxiu pdf, amb el contingut íntegre de cadascun dels butlletins que es posen a la venda on-line. La descarrega d’aquest índex és totalment gratuïta.

Procediment per a l’adquisició de les publicacions on-line.

1.- S’haurà d’ingresar al número de compte del CEM 3162 1201 03 1153749823 l’import corresponent al número de butlletins que ens interessen, tenint en compte els preus abans indicats.

2.- A continuació deureu enviar per correu electrònic a l’adreça oberta pel CEM per a les vendes on-line cemaestrat@gmail.com, – correu diferent a l’habitual del CEM-, un correu electrònic sol·licitant la compra, i adjuntar el resguard de l’ingrès escanejat, o bé indicant la data en la que s’ha realitzat l’ingrès, indicant igualment els números dels butlletins que es desitja comprar, i que es deuran correspondre amb l’import ingressat.

3.- Rebreu en el vostre correu electrònic, un missatge del CEM, confirmant la recepció del correu i de l’ingrès, i s’indicarà un enllaç des del qual es podrà realtizar la descarrega.

4.- Aquest enllaç estarà habilitat durant una setmana, periode que contarà des de la data d’enviament del correu electrònic de confirmació, transcorregut aquest temps es desactivarà l’enllaç.

5.- Si hi haguera cap problema amb la descarrega, o no es puguera realitzar en el termini indicat, mitjançant el mail habilitat per a les descarregues podreu contactar amb el CEM per a la solució de qualsevol problema.

6.- En el cas de que nº de butlletins sol·licitats supere els 10 arxius pdf, podrem realitzar l’enviament mitjançant un CD remès per correu ordinari.

________________________________________

El CEM pone a disposición de sus socios y de todas aquellas personas interesadas aquellas publicaciones que editadas por el Centro de Estudios del Maestrazgo, y que actualmente, algunas de ellas, están agotadas en formato papel y que a partir de ahora podrán adquirirse escaneadas en formato pdf.