Print Friendly, PDF & Email

1. Dades de l’empresa

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, a continuació s’exposen les dades identificatives de l’empresa.

Denominació Social: Centre d’estudis del Maestrat

NIF / CIF: G12041885

Domicili Social: c / Major, nº 3, Apt. de correus 271, 12580 Benicarló, Castelló.

2. Propietat intel·lectual

Les imatges, les fotografies, els sons, les animacions, els textos, així com la informació i els continguts que es recullen en el present lloc web estan protegits per la legislació espanyola sobre els drets de propietat intel·lectual i industrial a favor de Centre d’estudis del Maestrat i no es permet la reproducció i / o publicació, total o parcial, del lloc web, ni el seu tractament informàtic, la seva distribució, la seva difusió, ni la seva modificació, transformació o descompilació, ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit del mateix, Centre d’estudis del Maestrat.

L’usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparega en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o per incórrer en activitats il·lícites. Tots els drets derivats de la propietat intel·lectual estan expressament reservats per Centre d’estudis del Maestrat.

Centre d’estudis del Maestrat vetllarà pel compliment de les anteriors condicions com per la deguda utilització dels continguts presentats a les seves pàgines web, exercitant totes les accions civils i penals que li corresponguen en el cas d’infracció o incompliment d’aquests drets per part de l’ usuari.

3. Protecció de dades de caràcter personal

En el marc del compliment de la legislació vigent, recollida en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’objecte és garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats i drets fonamentals de les persones físiques, i especialment del seu honor i intimitat personal, Centre d’estudis del Maestrat informa als usuaris que en el present lloc web no es demanen ni registren dades de caràcter personal.

4. Diversos

A.- Centre d’estudis del Maestrat utilitza cookies que es quedaran emmagatzemades a l’ordinador, únicament per al sistema d’enquestes i per millorar la navegabilitat del web. Les cookies són petits arxius que el nostre ordinador envia al seu, però que no ens proporcionen informació ni sobre el seu nom, ni sobre qualsevol dada de caràcter personal seu. Quan l’usuari es trobe navegant per les pàgines web de Centre d’Estudis del Maestrat el servidor on es troba allotjada reconeix automàticament l’adreça IP del seu ordinador, el dia i l’hora en què comença la visita, en què abandona la visita, així com informació sobre les diferents seccions consultades. Cal que el servidor conega aquestes dades per poder comunicar-se i enviar-li la petició realitzada i que a través del navegador es puga veure a la pantalla.

B.- Centre d’estudis del Maestrat podrà modificar, sense previ avís, la informació continguda al seu lloc web, així com la seva configuració i presentació.

C.- Centre d’estudis del Maestrat es compromet a través d’aquest mitjà a NO REALITZAR PUBLICITAT ENGANYOSA. A aquests efectes, per tant, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguen trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del web de la fil·loxera, produïts com a conseqüència d’un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. Centre d’estudis del Maestrat, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tinga coneixement d’aquests errors.

D.- Centre d’estudis del Maestrat es compromet a NO REMETRE COMUNICACIONS COMERCIALS SENSE identificats com a tals, conforme al que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic. A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s’envie ALS SOCIS de Centre d’estudis del Maestrat sempre que tinga per finalitat el manteniment de la relació contractual existent entre client i Centre d’estudis del Maestrat, així com l’acompliment de les tasques d’informació, formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb l’empresa.

E.- Centre d’estudis del Maestrat no es fa responsable de l’incompliment de qualsevol norma aplicable en què puga incórrer l’usuari en el seu accés al lloc web el present lloc web i / o en l’ús de les informacions contingudes en el mateix.

F.- Centre d’estudis del Maestrat no serà responsable dels danys i perjudicis produïts o que puga produir-se, qualsevol que siga la seva naturalesa, que es derive de l’ús de la informació, de les matèries contingudes en aquest web i dels programes que incorpora. Els enllaços (Links) i hipertext que possibiliten, a través del lloc web el present lloc web, accedir a l’usuari a prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de Centre d’estudis del Maestrat; aquesta entitat no es fa responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que poguessen derivar d’aquesta informació.

G.- Centre d’estudis del Maestrat no es fa responsable de l’ús il·legítim que terceres persones puguen fer dels noms de marca, noms de producte, marques comercials que, no sent propietat d’aquesta entitat, apareguen en el present lloc web. Tampoc es responsabilitza de la integritat, veracitat i licitud del contingut dels enllaços a les webs a les que puga accedir des del present lloc web.

H.- En definitiva, l’Usuari és l’únic responsable de l’ús que realitze dels serveis, continguts, enllaços (links) i hipertext inclosos en el lloc web el present lloc web.

I.- Racó Digital a internet, només ha dissenyat i maquetat aquesta web, tot el seu contingut (textos, imatges i altres dades) és propietat de Centre d’estudis del Maestrat. Racó Digital no es fa responsable de cap tipus de contingut o opinió que puga aparèixer en aquesta web.