Publicacions o articles de l'autor Lluch Romà Senar