11 d'agost Xert

Xert, La Barcella i el Maestrat històric als segles medievals