X Jornades d'Estudi del Maestrat, Vinaròs 2006


Xes Jornades d’estudi del Maestrat (entorn, història, arts, tradicions…)

Organitzades pel Centre d’Estudis del Maestrat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Salzadella, UJI, Caixa Rural Benicarló, Diputació Provincial, CEFIRE de Vinaròs.

 

VINARÒS, 13, 14 i 15 d’OCTUBRE de 2006

 

OBJECTIUS:

– Continuar la tasca biennal del Centre d’Estudis del Maestrat (CEM), encetada l’any 1978, en què s’analitzen, s’investiguen i es debaten diferents aportacions sobre els valors patrimonials del Maestrat.

– Recollir les diferents aportacions exposades en ponències, comunicacions, posters i taules redones per a ser editades pel CEM, la qual cosa constituirà un interessant recurs cultural i educatiu.

 

CONTINGUTS:

A més a més de les activitats pròpies de les jornades, estructurades en tres ponències, i amb comunicacions i posters de temàtica variada (en fase de programació), hi haurà també taules redones on es debatran diferents qüestions; es realitzaran visites guiades per la població, així com diverses exposicions i presentacions de llibres.

 

LLOCS DE REALITZACIÓ:

Casa de la Cultura

 

CONDICIONS PER A LA INSCRIPCIÓ:

La quota d’inscripció és la següent:

– Socis del CEM: 25 euros.

– No socis del CEM: 40 euros.

– Autors de comunicacions: exempts

 

A la sol•licitud caldrà adjuntar el justificant de l’ingrés o transferència al compte corrent núm. 3162 1201 03 1153749823 de la Caixa Rural de Benicarló, sucursal núm. 1

La inscripció dóna dret a l’assistència a tots els actes detallats en el programa (inclós el dinar de cloenda), documentació inicial i a la publicació de les actes de les Jornades que realitzarà el CEM.

 

CERTIFICACIÓ:

CENTRE D’ESTUDIS DEL MAESTRAT , CEFIRE (per al professorat, de 30 hores de formació) i Universitat Jaume I

PONENTS:

– Yolanda Gil Saura.

– Eugenio Díaz Manteca.

– Marcos Roca Ramón

 

PROGRAMACIÓ
DIVENDRES, 13 d’octubre. :

9:30 h.- Recepció de participants i lliurament de documentació.

10:00 h.- Acte inaugural de les dècimes Jornades d’Estudi del CEM.

10:30 h.- Acte d’entrega de la medalla del CEM a títul pòstum a D. Juan Bover Puig

11:30 h.- PONÈNCIA INAUGURAL a càrrec de Dª Yolanda Gil Saura, Professora d’ Història de l’Arte de la Universitad de València, que dissertarà sobre Arquitectura Barroca al Maestrat.

12:00 h.-14:00 Presentació de llibres i exposicions.

16:30 h – 19:30 h. COMUNICACIONS

19:30 h.- TAULA REDONA-DEBATS (continguts de les comunicacions)

21:00 h.- CONCERT DE MÚSICA

 

DISSABTE, 14 d’octubre. :

10:00 h. – PONENCIA a càrrec de D. Eugeni Díaz Manteca, que dissertarà sobre Poder i Inquisició: El cas del Mestre de Montesa Pere Lluis Galcerán de Borja. (segle XVI).

11:30 h. – 13:00 h. COMUNICACIONS-POSTERS

13:00 h. – 14:00 h. TAULA REDONA-DEBATS (continguts comunicacions)

16:00 Visita Guiada a l’Església Arxiprestal i campanari, a càrrec de Sebastià Redó Miralles

18:00h – 19:30 h. COMUNICACIONS

19:30 h.- TAULA REDONA-DEBATS (continguts de les comunicacions).

21:00 CONCERT DE MÚSICA

 

DIUMENGE, 15 d’octubre. :

10:00 h. PONENCIA a càrrec de D. Marcos Roca Ramón, Director de “Estudio Método de Restauración” que dissertarà sobre la Restauraciò de la façana principal de la Arxiprestal de Vinaròs.

11:00 h. COMUNICACIONS-POSTERS

12:00 h.. TAULA REDONA-DEBATS (continguts de les comunicacions).

13:00 h.- Propostes i conclusions de les X Jornades.

13 :30 h. Visita guiada al Poblat ibèric del Puig de Vinaròs, por D. Arturo Oliver Foix.

14:00 h.- Dinar de germanor oferit per l’Ajuntament de Vinaròs.