IX Jornadas de estudio, Peñiscola 2004


CELEBRADAS EN PEÑISCOLA LOS DÍAS 9, 10 Y 11 DE OCTUBRE DE 2004

ANTONIO CUENCA, Secretario del CEM

Siendo las 10’20 horas del día 9 de octubre de 2004 dan comienzo las IX Jornadas de Estudio del Maestrazgo, en el marco imponente del Palacio de Congresos de Peñíscola, en el que se tratará de desarrollar un amplio y denso programa de trabajo que expongo a continuación:

IX JORNADES D’ESTUDI DEL MAESTRAT

(entorn, historia, arts, tradicions…)

PENÍSCOLA, 9-10-11 d’ octubre de 2004

PROGRAMACIÓ

DISSABTE, 9 d’octubre. PALAU DE CONGRESSOS:

– 9,30 h.  Recepció de participants i lliurament de documentació.

-10,00 h. Acte inaugural de les IX Jornades d’Estudi del CEM.

-10,30 h. PONÈNCIA. ANTONI JOSÉ, Catedràtic d’História de l’Art, Universitat de    Barcelona: El castell de Peníscola. La construcció del castell dells templers.

-12,00 h. Presentació de llibres i exposicions.

Exposició de pintura de Sergi Cambrils.

-16,30a 19,30 h. COMUNICACIONS.

 • Juan Emilio Prades Bel: Assentaments i camins iber-romans entre Alcossebre i Torreblanca.
 • Ximo Andrés Bosch: El Paleolítico Superior del abrigo del barranco de Coves Llongues (Sorita, Els Ports). Un avance para su estudio.
 • Pascual Boira Muñoz: Les neveres de Culla: de les Animes i de la Vila.
 • Vicent Sanz i Arnau: Imatge de Traiguera. Memòria visual del Segle XX.
 • Enrique Salóm Cortés: 50 Aniversario de la Asociación Española de Amigos de los Castillos.
 • Juan Antonio Muyas Bercet: Anellament científic al Prat de Peníscola.
 • Francesc Álvaro i Félix: L’Islam a la vila d’Onda.
 • Casto Sorlí Moliner: Els renoms, malnoms i noms de casa dels cerverins.

-19,30 h. TAULA RODONA-DEBATS (continguts de les comunicacions).

-22,00 h. CONCERT DE MÚSICA

DIUMENGE, 10 d`octubre. PALAU DE CONGRESSOS

-10,00 h. PONÈNCIA: ARTUR APARI-CI, Professor titular de Sociología, UJI:Reestructuració del món rural. El paper dels actors socials.

-11,30 a 13,00 h. COMUNICACIONS:

 • Josep Mª Vilarrúbia: El Maestrat en el Diccionàri biogràfíc Albertí.
 • Sergi Cambrils: Un món paral-lel: Personatges per a una faula.
 • Juanjo Escrig Escrig: El canto de La Aurora en Atzeneta del Maestrat.
 • Ester Forner Caballero: Introducción a los retablos desaparecidos del Maestrazgo.

-13,00 a 14,00 h. TAULA RODONA-DEBATS (continguts de les comunica-cions).

-16,30 h. Visita Guiada a la Ciutat

-18,00 a 19,30 h. SALÓ GÒTIC DEL CASTELL.

COMUNICACIONS:

 • Javier Hernández Ruano: David contra Goliat: la batalla naval de Peñíscola el 14 de mayo de 1642.
 • Juan Bover Puig: Subasta sobre los derechos dominicales de Cervera, Xert y Sant Mateu.
 • Sebastián Albiol Vidal: “Plau a sa Majestat”. Peníscola a les Corts Valencianes a  l’época dels Autries.
 • Joan Ferreres i Nos: Sant Jordi en la postguerra napoleònica…
 • Adrián Adell Miralles: Notícia de la cripta o vas tou de la Parròquia d’Albocàsser.

-19,30 h. TAULA RODONA-DEBATS (continguts de les comunicacions)

-21,30 h SALÓ GÓTIC DEL CASTELL

CONCERT DE MÚSICA CLÀSSICA. Vittorio Cacciatori, Director de la Orquesta de Cambra d’Engelberg. Creador del Cicle de Música Clàssica.

-22,15 h. Visita nocturna guiada al Castell.

DILLUNS, 11 d’octubre. PALAU DE CONGRESSOS

-10,00 h. PONÈNCIA: FRANCISCO TOLEDO, Rector de la Universitat de Castelló: La Universitat Jaume I i la seva contribució al desenvolupament territorial.

-11,00 a 12,00 h. COMUNICACIONS:

 • Ignacio Rico García: Intervenciones en piedra en seco en el ámbito del Maestrat.
 • Arturo Zaragoza Catalán: La iglesia de San Mateo.
 • Juan Bta. Simó Castillo: La tisana del Papa Luna.

-12,00 h. TAULA RODONA-DEBATS (continguts de les comunicacions).

-13,00 h. Propostes i conclusions de les IX Jornades.

-14,00 h. Dinar de germanor. Degustació de la Tisana del Papa Luna (recepta-aportació d’una comunicació).

Abre el acto el que suscribe pidiendo disculpas por el tono de  voz, debido a una reciente intervención en la garganta; a continuación agradeciendo la presencia de todos los asistentes, unos noventa jornalistas, paso a presentar la mesa de apertura del las IX Jornadas que está formada por:

-Dª Matilde Guzmán Álvarez, Concejala de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento dePeñíscola .

-D. Juan Bover Puig, Presidente del CEM.

-D. José Ferrer Pla. Director del Cefire de Vinaròs.

-D. Juan B. Simó Castillo, Vicepresiden-te del CEM.

-D. Vicente Meseguer Folch, Director de Publicaciones del CEM.

Disculpo a las autoridades invitadas al acto y que no están presentes por impedírselo obligaciones institucionales anteriormente contraídas, como es el caso del Ilmo. Sr. Alcalde de Peñíscola, así como el Exmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial. Agradezco de nuevo la presencia de los jornalistas así como de las entidades que colaboran con nosotros y paso la palabra al Presidente del CEM, que manifiesta:

“Un dels objectius que, entre altres, es va proposar el CEM a l’inici de la seua existència, ara fa mes de dues dècades, era la celebració de Jornades cada dos anys en les quals els estudiosos aportesen i donasen a conéixer les seues investigacions de tota mena sobre esta comarca nostra del Maestrat. I al mateix temps seria un motiu de coneixer-nos tots els qui volem esta nostra terra. Això es bo i aixó fá pàtria. Es procura celebrar aquestes jornades en pobles diferents i una vegada més s’han programat les visites guiades pel poblé que ens acull, per  conéixer-lo més.

Si abans he dit que la celebració de estes Jornades era un dels objectius del CEM, entre altres, és que no puc silenciar la gran labor que ha portat a terme durant estos 22 anys. El seu Butlletí s’ha convertit ja en una font molt gran, a la qual tindrà que anar a parar qualsevol investigador que estudie la nostra comarca. Son ja 70 els números del nostre butlletí. I no en parléssem de les seues publicacions: Monografies, sobre etnologia, història ete. Son més de 25.000 pàgines d’història del Maestral. I dic tot això perquè sense el caliu que entre tots, autoritats, socis del Centre i amants de lo nostre, no es podria portar a terme tanta dedicacíó i treball,

Voldria donar les gràcies, en nom de la Junta Directiva del Centre, a tots els assistents i als qui fan possible que avui, dia de la Comunitat Valenciana estiguem a esta ciutat, que a mi personalment m’agrada anomenar-la com la ciutat del Papa Luna.

Per tant donem les gràcies a: l´Ajuntament i Patronat Municipal de Turisme de Peniscola, Exeel.lentíssima Diputació de Castelló, Castelló Cultural, Universitat Jaume I, Cefire de Vinarós, Ajuntament i Caixa Rural de Benicarló, i com sempre les atencions que sempre ens donen els mitjans de Comunicació.

A tots, benvinguts, i que passen estos dies molt be.”

A continuación toma la palabra D. Vicente Meseguer director de publicaciones del CEM, que hará un resumen del área de la cual es responsable y manifiesta:

“ Un dels llibres que ha editat aquest any el CEM, a banda naturalment dels butlletins ha segut  Oliveres, Molins i Oli de Canet lo Roig que he escrit jo mateix per tal de respondre básicament a dos objectius:

Per una banda el treball d’investigació etnològica i històrica que suposa l’estudi d’aquest últin mil.leni a este territori, no sols al de Canet, també a tot el Maestrat. Però el cas de Canet el coneix molt bé, no de bades vaig nàixer, me vaig criar i vaig viure molts anys en eixe poble.

Allí l’olivera és un monocultiu, es pleguen més de 3 mil.lions de kgs. D’olives cada any i la gent d’allí, des de temps immemorials, ha viscut (o mal viscut) de la producció d’oliva i de l’oli.

Allí es cria una varietat, la farga, perfectament adaptada desde sempre al terreny i a este clima que presenta uns exemplars monumentals, tant pel seu tamany com per la seva longevitat, fins al punt de provocar l’admiració dels qui els veu per primera vagada. Molts d’eixos ejemplars fan 7 i 8 metres de perímetre de soca i tenen una edad al voltant de 2000 i més anys.

D’oliveres tan groses o més que eixes se´n troben també a altres pobles d’esta zona, però a Canet, el que és  veritablement extraordinàri és que n´hi ha moltes, centenars, i formen vertaders boscos d’oliveres fargues.

D´altra banda, un altre dels plantejaments que  vaig fer quan vaig decidir publicar este treball, va ser el de vore si amb ell es podía d’algúna manera conscienciar un poc als llauradors dels nostres pobles, propietaris d’oliveres mil.lenàries; conscienciarlos respecte a l’extraordinàri valor històric,  cultural i sentimental d’estes oliveres per a que no es desprenguen amb massa facilitat d’elles;  ja se sap que estos últims anys se´n han arrancat moltes pera plantar-les en jardins d’altres llocs d’Espanya i d’Europa.

He fet també un estudi sobre els molins d’oli en Canet i la seua evoluciò al llarg de la història, des de el 1281 en que es va establir el molí de Na Dolçeta, fins al moment actual. Així com també dels moliners, una professió molt estesa  a Canet.”

Manifiesta también que en el acto de presentación de publicaciones que está programado se extenderá en todas las que se han llevado a cabo y cede la palabra a D. Josép Ferré Pla, director del Centro de Profesores de Vinaròs; éste agradece la oportunidad que le brinda el CEM para dirigirse a todas las personas inscritas a las Jornadas y se congratula de ver un porcentaje importante de profesores, siendo esta  sobre todo la razón de colaboración entre el Centro de Formación del Profesorado y el Centro de Estudios del Maestrazgo, colaborar en dar a conocer y divulgar los valores históricos, artísticos, etnológicos etc., de esta Comarca; manifiesta igualmente su predisposición a seguir colaborando en todo aquello que redunde en el estudio y difusión de nuestros valores y desea sean fructíferos para todos estos días de trabajo.

A continuación hace uso de la palabra Juan B. Simó, el cual vuelve a presentar la mesa en su introducción y  explica a los asistentes el porqué la celebración de las IX Jornadas en Peñíscola y en su flamante Palau de Congresos; manifiesta que para él, como peñíscolano, es una gran satisfacción que se celebren en este magnífico marco y sobre todo agradece la predisposición tanto del Ayto. de Peñíscola como del Director de Castellón Cultural, D. Vicente Farnós, a facilitar el uso del Palau para estas IX Jornadas.

Expresa el deseo del CEM de potenciar y divulgar el rico patrimonio del Maestrazgo y agradece la presencia de los jornalistas e invitados así como la presencia de los medios de comuni-cación. Informa que debido a las obras que se están llevando a cabo en la Iglesia Parroquial la misa del sábado por la tarde se celebrará en este mismo Salón por lo que a esa hora nosotros nos desplazaremos a otra sala para seguir nuestra programación.

Se pone a disposición de todos los asistentes y manifiesta que el CEM está abierto a cuantas propuestas y sugerencias le manifiesten. Cede la palabra a Dª Matilde Guzmán, Concejala de Cultura del Ayuntamiento de Peñíscola, delegada por el Ilmo. Sr. Alcalde para este acto de apertura de las Jornadas que manifiesta:

“Com a regidora de Cultura, en primer lloc en nom de l’Alcalde i en el meu propi vull donar-los la més cordial benviguda.

Per a nosaltres, és un plaer que aquestes IX Jornades d’Estudi del Maestrat es celebren en Penyíscola.

El disposar d’aquesta infraestructura cultural facilita que actes com aquest es celebren ací al nostre poble, un poble com Penyíscola amb una història i unes tradicions que no s’han de perdre mai.

Només desitjar-los que les Jornades siguen lo més productives posible per a tots els presents. Dono per obertes les IX Jornades d’Estudi del Maestrat”.

A continuación y una vez se levantó la mesa, Juan B. Simó hace la presentación del primer ponente D. Antoni José Pitarch, Catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona, el cual disertará sobre El castell de Penyíscola. La construcció del castell dels templers.

Hace una magnífica exposición sobre el castillo Pontificio de Peñíscola y su similitud con otro castillo de igual traza y origen en la localidad de  Miravet, exposición que el autor se comprometió a  proporcionar por escrito  para su publicación en nuestro boletín.

Tras un breve descanso,  a las doce horas da comienzo el  acto de presen-tación de libros y exposiciones.

Toma la palabra Vicente Meseguer que manifiesta: “ Anem a aprofitar el temps que ens queda d’este matí   per a presentar alguns llibres que s’han publicat últimament sobre els nostres pobles del Maestrat.

La major part d’ells han estat editats pel CEM, però hi ha altres que no. Tenín ací alguns autors que ens explicaran breument la motivació i els continguts dels seus respectius llibres, mentres que d’altres que no están ací presents els seus autors, em limitaré  a dir quatre paraules sobre els seus continguts.

Es per exemple el llibre “La Mare de Deu dels Angels de Sant Mateu”, escrit per un insigne santmatevà, i co-fundador del CEM cap al 1981; hem refereixc a José Mateo Vidal Adell, un destacat investigador de l’història santmatevana. En este cas s’ocupa de la llegenda, la tradició i l’història de la Patrona de Sant Mateu al llarg dels últims  400 anys de la seua història. El llibre está molt ben editat, i acompanyat d´imatges pictòriques del propi autor i de fotografíes. Va ser publicat pel CEM, amb la col.laboració de la Junta de l’Ermita de la Mare de Déu dels Angels. És un bon treball, ben redactat i molt ben documentat.

Presentó también el libro  “Un viaje trashumante Cervera-Mosqueruela, una cañada centenaria” cuyo autor José Manuel del Río, no ha podido asistir personalmente a su presentación. Hace la observación que es una experiencia personal del autor donde se aprecia una gran sensibilidad y frescura en el relato. A continuación toma la palabra Juan B. Simó que presenta sus dos últimas publicaciones, una sobre su pueblo “Peñíscola”, y la otra sobre un tema bastante interesante para los que nos dedicamos a la docencia, “L’aprenen-tatge al llarg de la vida”; comenta distintos aspectos de estas obras así como otra obra “Miscelánea Luna” cuyo autor es Moixó de Montoliu.

A continuación nuestro compañero y amigo Sebastiá Albiol Vidal, nos presenta  su último libro publicado por el CEM en la colección “Historia del Maestrat” con el título “Establiments de Vinaròs al Segle XVII” del cual hace una breve exposición bastante interesante sobre su contenido.

Seguidamente fue también nuestro gran amigo Agustí Delgado i Agramunt, el que presentó su libro “Vinaròs en los textos literarios” publicado por la Editorial Antinea. Agustín comentó algunas de las citas recogidas en su libro, a lo largo de todas las publi-caciones a las que él ha tenido acceso, y que han sido muchas a tenor de lo que en apretada síntesis expuso.

 Otra de las cualidades que hay que destacar de Agustín Delgado es su amor por los libros y particularmente por aquellos autores que están vinculados a nuestros pueblos del Maestrat; esto ha hecho posible que posea prácticamente todos los libros publicados por estos autores,  siendo uno de ellos  D. Manuel Alvar, del que ha reunido una amplísima colección de sus libros y que en este acto hace donación de todos ellos a la biblioteca del CEM, entregando uno de ellos de manera simbólica al Presidente, para que puedan ser utilizados por las personas interesadas en la obra de D. Manuel Alvar. Acción que fue aplaudida por todos los presentes y agradecida por el Presidente del CEM.

A continuación pasamos a la sala habilitada para la exposición de pintura de Sergi Cambrils, la cual fue visitada por todos los asistentes a las Jornadas.

Por la tarde y después de una merecida comida en casa Bayarri donde nos dimos cita una gran parte de los inscritos a las Jornadas, dimos comienzo a la sesión de la tarde que comenzó con relativa puntualidad, 16’35 horas según el programa elaborado, estando la primera comunicación a cargo de Juan Emilio Prades Bel: Assentaments i camins iber-romans entre Alcossebre i Torreblanca, siguiendo a continuación el  resto de las comunicaciones  programadas. Sola-mente destacar que a las 18’30 horas tuvimos que cambiar de salón porque en éste se tenía que celebrar la Misa, como ya fue informado por Juan Simó. Después de un descanso de media hora continuaron las comunicaciones en un salón diferente a cargo de Pascual Boira que disertó sobre “Les neveres de Culla: de les ànimes i de la Vila”.

Al finalizar las comunicaciones se formó la mesa redonda como es habitual en estas Jornadas, donde los asistentes formularon diversas preguntas. Como conclusión de esta mesa redonda se acordó pedir a los poderes públicos, que delimiten de una forma clara y concisa la zona de humedal de Peñíscola, que se defiendan el Assagador de la Cruz así como todas las vías pecuarias del Prat de Peñíscola.

Después de este debate se informa a los asistentes que a las 22 horas se celebrará un concierto de música en honor de todos los jornalistas y abierto como es natural a todas las personas que lo deseen; así lo hemos manifestado a los medios de comunicación para que lo den a conocer al público en general. Efectivamente el concierto a cargo de l’Associació Musical Verge de l’Ermitana estuvo magnífico y fue seguido por un auditorio bastante lleno de público y entre ellos como no podía ser menos la mayor parte de los jornalistas.

El segundo día de Jornadas, después de haber acondicionado el Salón de exposiciones anexo al salón principal, puesto que en éste se celebraría la Misa dominical, dio comienzo la segunda ponencia a cargo de Artur Aparisi, el cual fue presentado por el Vicepresidente del CEM Juan Simó, quien agradece su inestimable colaboración con el Centro de Estudios en la culminación del convenio de colaboración entre la UJI y el CEM con lo que las dos instituciones ampliarán sus conocimientos en el estudio del Maestrat. Agradece su presencia y cede la palabra al Ponente Sr. Aparisi, el cual agradece las palabras de Juan Simó y declara ser para él un placer colaborar con el Centro en el marco de estas IX Jornadas.

El Profesor Artur Aparisi va exponiendo la evolución del mundo rural en los últimos tiempos, donde analiza los aspectos evolutivos de este entorno desde distintas ópticas pasando por la demografía, comportamiento, produc-ción, evolución etc. La cual podremos analizar cuando se publique tan interesante ponencia.

A las 12’20 horas dan comienzo las comunicaciones, siendo Juan Bover el encargado de presentar al primer comunicante, Joseph Mª Vilarrúbia: El Maestrat en el Diccionàri biogràfic Albertí. El segundo ponente es Adrián Adell Miralles que pasa de la tarde a la mañana por haberse establecido el cambio con Sergi Cambrils que lo hará por la tarde.

Le siguió Juanjo Escrig con el Canto de la Aurora en Atzeneta del Maestrat y Ester Forner Caballero que hace una magnífica exposición con fotos y grabados de los retablos que han desaparecido a lo largo de la historia  por distintas causas, haciendo una descripción pormenorizada de todos ellos desde el punto de vista artístico y destacando que muchos de ellos eran de Valentí Montoliu.

A las 13’30 horas se dan por finalizadas las comunicaciones y se forma la mesa redonda, en la después de diversas preguntas realizadas a los comunicantes Vicente Meseguer le pide a Juanjo Escrig si puede cantar alguno de los cantos a que hizo referencia en su comunicación, a lo que Juanjo accedió con gusto entonando una estrofa dedicada a Sant Bertomeu la cual fue muy aplaudida.

Por la tarde, después del descanso pertinente y en el marco del salón Gótico del Castillo de Peñíscola, dan comienzo las comunicaciones a las 18’10 horas y convoco al primer comunicante de la tarde, Javier Hernádez Ruano que presentó un trabajo con el título de: David contra Goliat: la batalla naval de Peñíscola el 14 de mayo de 1642. Le siguió Juan Bover, nuestro Presidente, con la comunicación Subasta sobre los derechos dominicales de Cervera, Xert y Sant Mateu, documento de principio del siglo XIX donde se recogen distintas subastas de bienes de los pueblos anteriormente mencionados, destacando los topónimos empleados en la época y que muchos de ellos han pervivido hasta la actualidad.

Se siguieron el resto de las comunica-ciones según estaba establecido, dándose por terminada la sesión de trabajo a las 19’55 h., después de la mesa redonda  correspondiente donde se realizaron diversas preguntas como viene siendo habitual sobre los temas tratados. Terminado este coloquio se recuerda a los asistentes que a las 21’30 horas  en este mismo salón tendrá lugar el Concierto de Música Clásica a cargo del Profesor y Director D. Vittorio Cacciatori, por lo que se ruega puntua-lidad a los asistentes al mencionado acto.

El concierto dio comienzo a las 21’40 horas,  con un salón casi repleto de público entre el que se encontraban  muchas personas ajenas a las Jornadas y que se declararon fieles seguidores del Profesor Cacciatori desplazados algunos de ellos  expresamente desde Austria para poder escucharle. El concierto de violín sin ninguna duda resultó extraordinario interpretando tres piezas y una cuarta ante la petición insistente del público.

Al término de este acto Juan B. Simó, informó sobre qué iba a consistir la vista guiada al castillo, por lo que realizó previamente una charla de los hechos más relevantes de su historia y del papel que le tocó en suerte con la presencia del Papa Luna, así como de los tesoros que un día encerró sobre sus muros, sino económicos sí espirituales. Después se efectuó el recorrido por las diversas dependencias del Castillo Pontificio, como le gusta a Juan Simó llamarlo, dando las explicaciones pertinentes en cada una de ellas y terminando la visita después de las doce de la noche.

El día 11, último de las Jornadas, comienza con la Ponencia: La Universitat Jaume I i la seua contribuciò al desenvolupament territorial, por D. Francisco Toledo Lobo, Rector de la Universidad  Jaime I de Castellón. Es presentado por nuestro Presidente D. Juan Bover Puig que después de saludar a los asistentes, manifiesta: “ D. Francisco Toledo Lobo, es licenciado en Matemáticas por la  Universitat de Valencia desde 1985 y Doctor por la misma universidad desde 1990, con una tesis sobre sistemas basados en el conocimiento. Es catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial desde 1998. Es profesor de Informática en la Universitat  Jaume I desde 1991 y anteriormente impartió docencia en el Colegio Universitario de Castellón (CUC).  Fue vicerrector de Asuntos Económicos y Planificación de la Universitat Jaume I de 1995 a 1997 y vicerrector de Investigación y Planificación desde 1997 hasta junio de 2001. Desde los inicios de la UJI ha estado vinculado a su gestión, ocupando diversos cargos: fue miembro del último equipo directivo del CUC y adjunto al vicerrectorado de Investigación en 1991 para crear el Servicio de  Informática de la Universitat Jaume I. En 1993 fue elegido director  del Departamento de Informática.  Ha dirigido dos grandes proyectos del Programa de Tecnología de la  Información de la Unión Europea, además de desarrollar otros  proyectos de I+D de convocatorias públicas. Dirige el grupo de investigación Sistemas de Control Inteligente, que trabaja el  razonamiento cualitativo aplicado a la navegación de robots y el control de procesos aplicado al tráfico. Ha dirigido seis tesis y ha publicado 65 artículos en revistas y  congresos nacionales e internacionales. Ha obtenido varios premios internacionales al mejor trabajo  presentado en congresos y ha presidido el comité organizador de diversos congresos nacionales e internacionales.  Desde el 20 de Junio de 2001 es Rector de la Universitat Jaume I. Tiene Ud. la palabra.”

Agradece el Sr. Toledo las palabras de nuestro Presidente así como al Centro de Estudios por haberle dado la oportunidad de participar en estas IX Jornadas. Ensalzando también la labor que lleva a cabo el CEM con las publicaciones de las actas y trabajos de los investigadores, dando de esa manera a conocer nuestro patrimonio.

A continuación comienza su disertación apoyándose en fichas proyectadas por ordenador, sobre la contribución de la Universidad Jaime I en el desarrollo territorial; comenta que la Universidad es el último escalón de la formación de las personas, tanto en su aspecto formativo e investigador, no solamente en  mera transmisión de conocimientos.

Comenta que así como en otras épocas la universidad se enfrentó a retos importantes, hoy  la gran demanda de la sociedad es el conocimiento, las nuevas tecnologías han revolucionado los medios para alcanzarlo, esto hace que los nuevos titulados se enfrenten a una revolución silenciosa pero imparable. Hoy no es posible permanecer impasible ante el reto de las nuevas tecnologías, lo que hace necesario un reciclado continuo de los conocimientos.

El  Sr. Toledo fue desgranando toda una serie de datos relativos  a las nuevas tecnologías y su relación con el entorno provincial y mundial, las posibilidades que tenemos en la actualidad así como las que están por venir, su imbricación con la vida diaria, trabajo, producción etc., pasando a analizar datos estadísticos de la provincia de Castellón en distintos aspectos y terminando por dar una información exhaustiva sobre la Universidad Jaume I de Castellón, población estudiantil (provincial, regional, nacional y extranjera) profesorado, áreas de investigación, instalaciones, presupuestos etc., así como la imbricación de las empresas del entorno con la universidad y destacando el gran aumento experimentado de profesores dedicados a la investigación y desarrollo que durante el último curso fueron 534, siendo el total de profesores de 929 y la ratio por profesor 14’40 alumnos.

Tema muy interesante y muchos datos informativos de la vida universitaria  su trabajo y su proyección de cara al futuro de nuestra provincia de Castellón. Dando por terminada su ponencia a las 11’25 horas con un cerrado aplauso de los jornalistas y la felicitación de los responsables del CEM.

Tras un breve descanso, a las 11’40 horas dan comienzo las comunicaciones programadas para este día, por lo que presento al primer comunicante Ignacio Rico García, que hace su exposición  sobre las intervenciones en piedra en seco en el ámbito del Maestrat. Termina Ignacio a las 12’00 horas y hago una aclaración sobre la nevera de Ares la cual ha expuesto el Sr. Rico,  y hago constar que el proyecto de restauración fue publicado en las Jornadas celebradas en San Mateo y que alguien lo ha copiado sin tener la deferencia de comunicarlo a sus autores.

Hecha esta aclaración doy la palabra a Josep Lluis Gil Cabrera, técnico de patrimonio que presenta una comunicación sobre la restauración y estudio de la Custodia de Traiguera, excelente exposición y documentado trabajo de investigación y restauración de la mencionada obra, comunicación que no apareció en el programa por no haber sido recepcionado a tiempo y ahora afortunadamente expuesto a los asistentes y que sin duda es un excelente trabajo.

 A las 12’45 h. le tocó el turno a D. Arturo Zaragoza Catalán, arquitecto inspector del Patrimonio, que presenta su comunicación sobre la Iglesia de San Mateo; comienza Arturo diciendo que entre la piedra en seco y la Orfebrería está la Arquitectura y sobre ella y la iglesia mencionada versa su comuni-cación haciendo una exposición pormenorizada de todas las actuaciones que se están llevando a cabo con motivo de la exposición que tendrá lugar en San Mateo sobre la Luz de las Imágenes, comunicación que será un placer leer una vez sean publicadas las Ponencias y comunicaciones de estas IX Jornadas.

Termina la ronda de comunicaciones Juan B. Simó Castillo con la Tisana del Papa Luna, trabajo muy esperado y muy elaborado en cuanto al seguimiento que ha llevado a cabo hasta conseguir definir  los ingredientes que aparecen en el documento original así como sus porcentajes a las medidas actuales, informando que después de la comida se dará a degustar a todos los asistentes, ya que ha sido preparado por el farmacéutico de Benicarló D. Jorge Cid Foix, aclarando que estén tranquilos, ya que el Secretario del CEM y él mismo han probado la tisana, la cual dicho sea de paso es de un extraordinario sabor y lo que es más importante, estamos aquí y lo contamos.

Doy las gracias a todos los comunicantes por sus extraordinarios trabajos y comunico a los asistentes que dado el avanzado horario y toda vez que aún queda dar lectura a las conclusiones de estas IX Jornadas y celebrar el acto de clausura se nos hará excesivamente tarde para ir a la comida de hermandad que estaba prevista para las 14 horas, por lo cual nos vemos obligados a suprimir la tabla redonda programada para las comunicaciones expuestas. Pasando a continuación a dar lectura de las Conclusiones de las IX Jornadas en las que destacamos:

1º.- La importante participación de jornalistas (85 inscritos), la mayor parte jóvenes licenciados y profesionales de la enseñanza, a los que hay que sumar otra cantidad variable de personas de esta zona interesadas por la temática cultural y territorial de nuestras poblaciones del Maestrat. Estamos en este sentido en la línea de anteriores jornadas.

2º.- La Calidad de los ponentes (Antoni José, Artur Aparisi, y Francisco Toledo) y el enorme interés que han despertado los temas tratados por ellos, entre los asistentes.

3º.-El muy buen nivel y la diversidad de las comunicaciones (22 en total), que como se ha podido observar a lo largo de estos tres días, han tocado diversos e interesantes aspectos de la historia, el arte y el patrimonio etnológico de nuestros pueblos.

4º.- Destacar también el incomparable marco de este Palacio de Congresos de Peñíscola, con todo el soporte tecnológico que aporta. Agradecer a Vicent Farnós su inestimable colaboración para su utilización.

5º.- Destacar asimismo la sesión de la tarde y noche de ayer domingo en el Castillo de la Ciudad Papal, en el Salón Gótico, un marco incomparable para la sesión académica de carácter histórico (o temática histórica) que se vivió allí.

6º.- De fantástica habríamos de calificar la aportación musical a estas Jornadas; primero el concierto ofrecido por l’Associació Musical Verge de l’Ermitana de Peñíscola y después, ayer por la noche, el extraordinario concierto del Maestro Vittorio Cacciatori, a quien el CEM le tiene mucho que agradecer por su colaboración en nuestras Jornadas.

7º.- Mención especial merece nuestro compañero y gran amigo Agustín Delgado, el cual como ya sois conocedores, donó al Centro de Estudios del Maestrazgo una cincuentena de libros de un ilustre escritor y benicarlando D. Manuel Alvar López. Desde aquí nuestro público recono-cimiento por este rasgo que le honra.

8º.- Destacar asimismo el importante papel desarrollado por Juan B. Simó en estas Jornadas; sólo una pequeña muestra de ello la vivimos anoche en el Salón del Papa Luna, durante el concierto del Maestro Vittorio, y al finalizar éste con la lección magistral sobre la figura del Papa Luna y su presencia en este castillo, seguido todo ello por una visita nocturna a dicho castillo. También destacar el trabajo de Juan B. Simó y  la colaboración  de Juan Bover, Jordi Cid y otros en el estudio y preparación de la Tisana del Papa Luna.

9º.- Destacar como no, la utilización de los medios audiovisuales tan extraordi-narios puestos a disposición de los jornalistas en este Palau de Congresos.  Agradecer como siempre la presencia y trabajo de los medios de comunicación y pedir su colaboración en la difusión de la labor investigadora de los estudiosos del Centro de Estudios del Maestrazgo.

Seguir haciendo el llamamiento a nuestros dirigentes políticos en la defensa de nuestro patrimonio y agradecer iniciativas de rehabilitación como la llevada a cabo con la nevera de Ares, hecho reivindicado por el CEM en las Jornadas de Atzeneta y que desde aquí agradecemos.

Y a todos los jornalistas porque sin vuestro entusiasmo por el conocimiento por lo nuestro, lo más cercano a nosotros, no serían posible estas Jornadas; os invitamos  a todos a reencontrarnos en las X Jornadas. Gracias a todos.

Dada lectura a  las conclusiones por el que suscribe se forma la mesa de clausura de las IX Jornadas por los señores:

 1. Juan Bover Puig, Presidente del CEM.
 2. Vicente Farnós de los Santos, Director de Castellón Cultural.
 3. Francisco Baila Herrera, Director Territorial de Educación y Cultura.
 4. Andrés Martínez Castellá, Alcalde de Peñíscola.

Toma la palabra nuestro Presidente que manifiesta: Estimados amigos, en primer lugar agradecer la presencia  de las autoridades que nos acompañan en este acto, D. Francisco Baila Director Territorial, D. Andrés Martínez, Alcalde de Peñíscola y D. Vicente Farnós, Director de Castellón Cultural; gracias a todos uds. por acompañarnos en el estudio del Maestrat; mi reconocimiento a los medios de comunicación por su valiosa colaboración, así como agradecer el soporte y colaboración de la Diputación Provincial de Castellón, Ayuntamiento de Benicarló, Fundació Caixa Rural de Benicarló, Ayuntamiento de Peñíscola, Castellón Cultural y a todas aquellas personas que con su apoyo hacen posible que sigamos trabajando para dar a conocer nuestra historia.

Cede la palabra a D. Vicente Farnós, el cual agradece el trabajo de divulgación que lleva acabo el CEM, que para él como Director de Castellón Cultural es un gran motivo de satisfacción al igual que lo es para la Generalitat Valenciana, que  estas Jornadas de Estudio se hayan celebrado en este Palau de Congresos, por lo que, repito, expreso en nombre del Conseller de Educació y Cultura de la Generalitat Valenciana nuestra satisfacción de que el Palau sea un foco de cultura y que lo sea a lo largo de todo el año, que es su deseo que sea centro de actividad social y su ofrecimiento a todos lo colectivos para su disfrute. Por último animo al CEM a seguir en su línea de investigación y trabajo, para orgullo de nuestra Comarca y Provincia.

Como punto final el Director Territorial de Educación y Cultura D. Francisco Baila dio por clausuradas estas IX Jornadas del CEM.