Publicacions o articles de l'autor Josep Meseguer Carbó