Publicacions o articles de l'autor Josep Maria Besalduch i Clarà