Publicacions o articles de l'autor Josep Cerdà i Ballester