Publicacions o articles de l'autor Josep Aparici i Centelles