Publicacions o articles de l'autor José Manuel Llatser Brau