Publicacions o articles de l'autor J. Aparici Martí