Publicacions o articles de l'autor Gabriel Alou Forner