Publicacions o articles de l'autor A. J. Gascó Sidro